top of page
  • sorgcoachen

Väntesorg

Ventesorg är från början ett danskt ord som beskriver sorgen man upplever inför en person som ännu inte är död. Det kan vara någon som har fått en obotlig sjukdom, eller någon som tappat minnet eller som lider av andra psykiska sjukdomar. Sorgen över någon som är där men som ändå inte är där. Eller sorgen över att någon som man älskar går mot en säker död.


Det är många gånger under livets gång som man kan känna sorg över saker som man inte förstår, eller över saker som ännu inte har hänt. Det kan bli en känsla av förvirring eller skam. Får jag verkligen känna såhär? Och ja, det får du. Eller snarare, det gör du. Sorg är inte något som går att styra eller något som man borde stuva undan. Alla typer av sorgkänslor finns och har rätt att finnas.


Eftersom ventesorg är ett ord som beskriver det så bra, och som faktiskt gör att känslan och upplevelsen blir greppbar, så är vi glada att meddela att Väntesorg nu även finns med i den Svenska ordlistan från och med år 2023. Självklart så behövs inget ord för att det ska räknas, men vi tycker i alla fall att det känns fint att kunna sätta ord på något så självklart och äkta som just väntesorg. Att med ett ord kunna beskriva vad man går igenom. Det känns rätt!


Så grattis Väntesorg för din väl förtjänade plats i den svenska ordlistan! Finns det fler sorgrelaterade ord som borde få en självklar plats i den svenska ordlistan? Vi tänker spontant på sorgbärare, men å andra sidan, att bära sorg är ju en del av att vara människa. Det kanske är korrekt att tänka att vi alla mer eller mindre är sorgbärare? Det kanske bara är att vara människa. Vad tänker ni?Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page