top of page
  • sorgcoachen

SKRIVTERAPI

Vi på SORGCOACHEN har fått äran att presentera Jessica Hjert, vår skrivterapeut.Hej, jag heter Jessica Hjert och min hemsida är https://jessicahjert.se och kontakt på mail är kontakt@jessicahjert.se . Jag erbjuder terapeutiska samtal och kurser i terapeutiskt skrivande.


Jag vill lämna denna jorden i ett lite bättre skick än vad den var när jag kom. Jag vill göra min del. Påverka, förändra och förbättra.


Genom mina föreläsningar vill jag påverka samhället, bryta tabun och visa en annan verklighet än den vi vanligtvis förknippar psykisk ohälsa med. Jag delar med mig av min historia, utan filter eller försvar.


Genom mina böcker vill jag förändra. Jag vill informera om psykisk ohälsa på ett lättförklarat och naturligt sätt och vill också hjälpa dig att få större förståelse och insikt kring dig själv.


Genom terapeutiska samtal vill jag låta dig stå i fokus. Jag delar med mig av kunskap och verktyg samtidigt som du blir sedd och lyssnad på. Samtalen ska inte bara förändra dina tankar, ditt liv, utan också föra dig närmare dig själv. Mitt mål är att du ska bli en mästare på självacceptans och självförståelse, oavsett vilka hinder du möter på din väg.


Ett av mina syften i både samtal och workshops är att få dig att vara snäll mot personen du tillbringar varje dag med, dig själv.


Hälsningar

Jessica Hjert

-Din terapeutComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page