top of page
  • Nadja

Levnadsberättelse

När mamma inte längre kunde bo kvar hemma under förra året på grund av sitt omfattande hjälpbehov flyttade hon till ett särskilt boende. Pappa och jag ombads då att fylla i en levnadsberättelse och lämna till boendet för att de skulle lära känna mamma bättre. Men hur sammanfattar man ett 71-årigt liv? Alla drömmar, förhoppningar, minnen, allt mamma gjort och upplevt och den som var hon reducerat till nedskriva meningar i ett 15-sidigt häfte. Så oerhört svårt och känslosamt, men samtidigt givande att få höra pappa berätta saker som jag inte vetat om tidigare. Och att få höra en av mina mostrar berätta om saker hon och mamma gjort när de var unga, vilken glädje.

Älskade mamma, jag är bara så ledsen att det inte var du som kunde berätta det för mig och att jag aldrig tänkte på att fråga dig om det innan det var för sent.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page