top of page
  • sorgcoachen

EXISTENTIELL COACHING

SORGCOACHEN´s grundare Sara Flyckt har fått äran att vara med på en existentiell coaching utförd av Martina Hallin. Den existentiella frågan som Sara ställde var "Hur kan jag leva vidare med en del av mig kvar på jorden, och en del av mig i himlen?". Med det syftade hon på att en del av henne är i himlen, eftersom hennes dotter Annie dog vid fyra års ålder. Genom en existentiell guidning kunde Sara bryta ner sin egen fråga i flera mindre frågor, och faktiskt hitta sina egna svar på dom. Vi kan nu presentera Martina för alla våra medlemmar i SORGCOACHEN.


Existentiell coach & End of Life Doula


Hej! Jag heter Martina Hallin och jag är existentiell coach! Jag har också påbörjat en utbildning till End of Life Doula i England, och genomgått en volontärsutbildning på Maria Regina Hospice. För mig är det en naturlig förlängning. Jag vet att livet inte blir mindre av döden, tvärtom. Trots det, låter vi den ta så försvinnande liten plats i dagens samhälle. Få utrymmen finns för det där stora samtalet, som handlar om vad det egentligen är att vara en liten människa. Och ibland är det som om vi sjukdomsbelägger det där som ingår i att vara mänsklig. Att vara låg. Att vara orolig. Att sörja. Att våndas. Att känna skuld över hur något som hänt. Att känna ångest över att inte veta hur vi vill leva, eller hur livet ska bli. Inom vården blir det där lätt till diagnoser som ska behandlas och åtgärdas, snarare än till naturliga tillstånd som vi kan ta emot, leva med, och igenom.


I mitt existentiella rum ser vi inte på saker som problem som ska åtgärdas fortast möjligt. Inte heller lägger vi all kraft på att forcera hinder för att nå specifika mål. Istället skapar vi ett tryggt utrymme för att stanna upp och utforska de större frågorna i din tillvaro. Hur är det att vara du, just nu? Vad pockar på din uppmärksamhet som du inte får plats att umgås med en stund i din vardag? Vad kan vi förstå lite mer om, genom att ge det vår fullständiga närvaro?

För vem och när?


Upplever du dig som mentalt frisk, utan behov av psykiatrisk behandling, men letar efter en klok människa som du kan få hjälp av, att sätta ord på det där som är svårt att sortera i själv? Behöver du stöd att reda ut vad som är vad, och vad saker och ting egentligen handlar om? Då kan existentiell coaching vara rätt för dig.


Vi ser på det du upplever som en reaktion på grundläggande existentiella utmaningar som ingår i att vara människa - att leva i spänningsfältet mellan friheten i ensamhet och tryggheten i relationer, mellan sjukdom och hälsa, kris och utveckling, mod och rädsla, kraft och orkeslöshet, meningsfullhet och meningslöshet


I det existentiella rummet får du utrymme att vara, bara vara, med allt som är du och hela din tillvaro. Jag hjälper dig att utforska, reflektera, och bli mer medveten om vilka val du lever och vilka skäl du har till det. Här finns inte rätt eller fel, inte bra eller dåligt. Inga känslor är förbjudna, allt kan begripas, och allt är välkommet.


Du, precis som du är just nu, är extra varmt välkommen.


Existentiella rummet på Instagram hittar du här och här är webbsidan www.existentiellarummet.se


Martina Hallin

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page